Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița în perioada 2014-2020
 • În data de 30.09.2021 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 625 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru implementarea Proiectului intitulat: ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020”, contractul având o valoare de de 2.225.573.245,96 lei inclusiv TVA (449.874.319 euro).
  Perioada de implementare a Proiectului este de 68 de luni, până la data de 31 decembrie 2023.

  Principalele investiții în sectorul de alimentare cu apă sunt :
  - Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) – 300,5 km și reabilitată 59,9 km;
  - Extinderea și reabilitarea conductelor de aducțiune – 198 km;
  - Construirea de stații de tratare – 8 buc;
  - Reabilitare rezervoare de înmagazinare – 11 buc ;
  - Construirea de rezervoare de înmagazinare apă potabilă – 17 buc.

  Principalele investiții în sectorul epurării apelor uzate sunt :
  - Înființare și extindere rețea de canalizare – 448 km ;
  - Conductă colector transfer / refulare sub presiune – 133 km;
  - Stații noi de epurare – 2 buc ;
  - Extinderi stații de epurare – 7 buc.

  Proiectul mai prevede realizarea unui dispecerat regional SCADA și a 18 dispecerate locale.
  Conform Studiului de Fezabilitate, prin POIM se vor realiza investiții de reabilitare, extindere și înființare rețele de alimentare cu apă și canalizare în următoarele UAT-uri : Târgoviște, Moreni, Fieni, Pucioasa, Răcari, Aninoasa, Băleni, Brănești, Branișttea, Buciumeni, Bucșani, Butimanu, Ciocănești, Cobia, Conțești, Corbii Mari, Dragodana, Dragomirești, Finta, Glodeni, Gura Foii, Gura Ocniței, Hulubești, Iedera, Lucieni, Ludești, Lungulețu, Malu cu Flori, Mănești, Mătăsaru, Mogoșani, Moroeni, Morteni, Niculești, Nucet, Ocnița, Odobești, Perșinari, Petrești, Pietroșița, Potlogi, Produlești, Răzvad, Șotânga, Tătărani, Ulmi, Văcărești, Valea Lungă, Vișina, Vulcana Băi, Vulcana Pandele și Consiliul Județean Dâmbovița (52 UAT-uri), la care se adaugă UAT-urile Găești, Titu, Slobozia Moară, Crângurile, Sălcioara, Valea Mare, Răscăeți, Doicești, Dobra în care se fac investiții complementare.

 • În data de 31.05.2017 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 71 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene având ca obiect ”Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița în perioada 2014 - 2020”, cu o valoare de 27.617.334,65 lei.
  Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. prin intermediul unei firme de consultanță a elaborat documentația de atribuire pentru realizarea obiectivelor din Contractul de finanțare nr. 71.
  Documentația de atribuire a putut fi accesată online în SEAP.

  Valoarea totala eligibila: 23.207.844,24 lei fara TVA , din care:
  • FC+BS (99%): 22.975.765,80 lei fara TVA
  • Cofinantare BL (1%): 232.078,44 lei fara TVA
 • În data de 10 mai 2018 a fost semnat Contractul de Servicii ”Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița în perioada 2014 - 2020” cu Asocierea S.C. Fichtner Environment S.R.L. (lider de Asociere) – Fichtner Water&Transportation GMBH (asociat) – Romanian Soft Company S.R.L. (asociat) , în calitate de Prestator pentru serviciile prevăzute în caietul de sarcini și ofertă. În data de 15.07.2019 a fost încheiat actul adițional nr. 3 la contractul de servicii prin care liderul de asociere își schimbă denumirea, iar asocierea devine Asocierea S.C. TADECO CONSULTING S.R.L. ( lider de Asociere) - Fichtner Water&Transportation GMBH ( asociat) - Romanian Soft Company SRL (asociat).

  Serviciile ce fac obiectul contractului menționat mai sus se împart în 4 activități:
  - Activitatea 1: Sprijin pentru elaborarea Aplicației de finanțare și a tuturor documentelor suport;
  La data de 16.01.2019 au fost predate studiile de teren, respectiv Studiile topografice, Studiile Hidrogeologice, Studiile Geotehnice, Studiile de inundabilitate, Studiile de tratabilitate, Expertizele tehnice. Au fost aprobate Studiile Hidrogeologice, Studiile Geotehnice, Expertizele tehnice, Studiile topografice , studiile de inundabilitate, iar studiile de tratabilitate au fost aprobate în 27.06.2019.
  Conform Graficului de livrabile, Studiul de fezabilitate – versiunea preliminară a fost predat în data de 14 August 2019, iar acum se află în verificare la compartimentele de specialitate ale CATD.
  Următorul termen de predare este 16.10.2019 pentru varianta finală a Studiului de Fezabilitate.
  - Activitatea 2: Elaborarea documentelor de atribuire pentru contractele de lucrări, servicii și furnizare echipamente, inclusiv elaborarea proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție, verificarea de către verificatori atestați, elaborarea documentațiilor pentru obținerea tuturor avizelor și a documentațiilor pentru obținerea Autorizației de construire, precum și sprijin pe parcursul procesului de achiziție;
  - Activitatea 3: Organizarea a două seminarii de prezentare a Studiului de Fezabilitate, respectiv a Documentațiilor de Atribuire (workshop-uri);
  - Activitatea 4: Asistență Tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, conform Legii 10/1995.

  Valoarea contractului este de 26.757.817,55 lei, la care se adaugă TVA.
  Perioada de execuție a serviciilor subscrise activităților nr. 1 – 3 este de minim 23 de luni de la data ordinului de începere (respectiv 16.04.2020).
  În conformitate cu art.7 Executarea contractului din Contractul de prestări servicii, la data de 17.05.2018 a fost emis Ordinul de Începere.
  Perioada de execuție a serviciilor subscrise activității nr. 4 este de la emiterea ordinului de începere al activității până la 31.12.2023.

 • Conform Planului de Investiții pe termen lung , în Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020 au fost cuprinse 51 U.A.T.-uri, cu investiții estimate pentru alimentare cu apă 41.351.374 €, investiții pentru apă uzată estimate la 174.333.870 €, iar pe Furnizare echipamente, utilaje, dotări s-a estimat o valoare de 6.395.481 €, astfel încât valoarea totală estimată a proiectului este de 222.080.725 €.

"Fazarea Proiectului - Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița"
 • Proiectul „Fazarea Proiectului - Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița” face parte din Axa Prioritară nr. 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor (3.2 - Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei).
 • Cadrul legal de derulare a proiectului este Contractul de Finanțare nr. 21 din 06.02.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene (în calitate de Autoritate de Management pentru POIM) și Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița SA (în calitate de Beneficiar).
 • In data de 30.06.2019 s-au finalizat investitiile aferente proiectului „Fazarea proiectului - Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita”
 • Valoarea totală a proiectului la finalizarea perioadei de implementare a fost in suma totala de 29.515.328,04 lei fara TVA (Fond coeziune, Buget de Stat, Buget Local si sursa proprie operator).


Detalii și informații suplimentare puteți obține de la:

 • sediu Unitate Implementare a Proiectului (UIP): Bd. I.C. Brătianu nr. 50
 • e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • persoana de contact: Jr. Neculaescu Ionut-Sergiu – Manager UIP
 • Tel: 004 0245614403 / int.106
 • Fax: 004 0245210299

Informatii de interes

 • 1
 • 2
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzata Comunicat de presa - Contractul de finantare nr. 625 din data de 30.09.2021 – „Proiectul regional de dezvoltar... Mai mult...
Comunicat de presa - MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR EUROPENE Comunicat de presa - Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Brătianu,
nr.50, Târgoviște,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403
0800800168

Fax

004 0245611774
004 0245210299 (UIP)

adresa e-mail

secretariat@catd.ro
secretariat.uip@catd.ro(UIP)