POIM
 • Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.
 • Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele.

Obiectivele generale ale Proiectului

 • Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 3 din POIM - 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei.
 • În urma implementării Proiectului se au în vedere:
  • Respectarea în totalitate a Directivelor UE şi legislaţiei româneşti în domeniul alimentării cu apă, a colectării şi tratării apelor uzate;
  • Creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii de alimentare cu apă şi canalizare până la 100% în aglomerările respective;
  • Proiectul va contribui la creşterea capacităţii instituţionale locale de implementare a proiectelor.

Obiectivele specifice ale Proiectului

 • Pentru sistemele de alimentare cu apă:
  • Alimentarea cu apă potabilă conform standardelor Directivei UE 98/83/EC, privind Calitatatea apei destinate consumului uman, transpusă în legislația națională de Legea 458/2002 a calității apei potabile, amendată de Legea 311/2004;
  • Asigurarea calității apei potabile pentru o populație de 180.000 locuitori;
  • Îmbunătățirea calității și siguranței alimentării cu apă prin reabilitarea instalațiilor necorespunzătoare din punct de vedere tehnic;
  • Reducerea pierderilor de apă.
 • Pentru sistemele de apă uzată:
  • Implementarea Directivei UE 91/271/CEE, transpusă în legislația națională de HG 352/2005, care amendează HG 188/2002, privind colectarea și epurarea apelor uzate orășenești și evitarea evacuării apelor uzate orășenești netratate, în receptori naturali;
  • Atenuarea riscurilor asupra Sănătăţii cu privire la descărcările de apă uzată netratată sau tratată insuficient, precum şi eliminarea riscurilor de inundaţii;
  • Realizarea de economii în ceea ce priveşte costurile operaţionale implicate în managerierea sistemelor de apă şi canalizare;
  • Conformitatea cu Directiva CE 86/278/EEC cu privire la evacuarea sigură a nămolului, transpusă de Ordinul Ministerului 344/16.08.2004, cu privire la protecţia de mediu a solurilor atunci când se utilizează în agricultură nămolul din apa uzată;
  • Protejarea mediului, a calității apelor de suprafață și subterane;
  • Optimizarea rețelelor de canalizare precum și a stațiilor de epurare a apei uzate;
  • Reducerea infiltrațiilor în sistem.
 • Obiectivul principal al proiectului din Judeţul Dâmboviţa este de a îmbunătăți infrastructura de apă potabilă/uzată în Județul Dâmbovița, pentru conformarea cu obligațiile negociate de România în Tratatul de Aderare și obiectivele POIM și Axa Prioritară 3, sub care vor fi elaborate proiectele de apă.
 • Principalul beneficiar al proiectului este Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa SA, societate pe acţiuni ce funcţionează ca operator regional.
  Principala activitate a Companiei de Apă Târgovişte – Dâmboviţa SA o reprezintă furnizarea de apă potabilă şi colectarea şi epurarea apelor uzate.

Informatii de interes

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Anunt 3 CL6 Anunt 3 - CL6 - 24.11.2020 Mai mult...
Anunt 3 CL3 Anunt 3 - CL3 - 24.11.2020 Mai mult...
Anunt 3 CL2 Anunt 3 - CL2 - 24.11.2020 Mai mult...
Anunt 3 CL1 Anunt 3 - CL1 - 24.11.2020 Mai mult...
Anunt 25.06.2020 Anunt public 2 POIM 25.06.2020 – „Realizare stație de tratare Valea Lungă” Mai mult...
Anunt 22.06.2020 Anunt public 1 POIM 22.06.2020 – „Realizare stație de tratare Valea Lungă” Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Brătianu,
nr.50, Târgoviște,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403
0800800168

Fax

004 0245611774
004 0245210299 (UIP)

adresa e-mail

secretariat@catd.ro
secretariat.uip@catd.ro(UIP)