Legislatie
 • Legislaţie europeană

 • Legislaţie naţională

  • OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
  • HG 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020
  • Ordinul MFE 2010/10.10.2016 privind aprobarea formatului standard al Contractului/Deciziei de finanţare – condiţii generale aplicabil pentru perioada de programare 2014-2020
  • OUG 64/03.06.2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare
  • OUG 26/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiții europene
  • Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
  • Ghidul Solicitantului POIM - OS 3.2. - Infrastructura de apa si apa uzata
 • Legislaţie în domeniul apei

  • Legea nr. 51/2006 a servicilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarie ulterioare
  • Legea nr 241/2006 a servicului de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare
  • HG 246/2006 pentru aprobarea Stategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice
  • Ordinul 65/2007 privind aprobarea Medotologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare
  • Legea 107/1996 - legea apelor cu modificarile si completarile ulterioare
  • ORD29/N/1993 - pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie,institutii publice si agenti economici
  • ORD88/2007(ANRSC) - privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
  • ORD90/2007(ANRSC) - privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
  • L458/2002 - Calitatea apei potabile republicata
 • Legislaţie de mediu

  • OUG 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare
  • HG 930/2005 Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica
  • Ordinul 1278/2011 privind aprobarea instructiunilor pentru delimitarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica
  • Legea 211/2011 privind regimul deseurilor
  • HG 352/2005 privind aprobarea normelor pentru conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate
  • Ordinul 344/2004 norme tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura
  • HG188/2002 - Conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate cu modificarile si completarile ulterioare

Informatii de interes

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Comunicat de presa - Finalizarea Proiectului „Fazarea proiectului «Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județu... Mai mult...
Comunicat de presa - Stadiul implementării Proiectului „Fazarea proiectului «Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată... Mai mult...
Comunicat de presa - Recepția finală la contractul „Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni” Mai mult...
Comunicat de presa - Finalizarea execuției lucrărilor la contractul „Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Găești și Titu” Mai mult...
Semnare contract În data de 10 mai 2018 a fost semnat Contractul de Servicii - ”Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentații... Mai mult...
Comunicat de presa COMUNICAT DE PRESA referitor la finalizarea execuției lucrărilor la contractul „Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana... Mai mult...
Semnare contract În data de 31 mai 2017, la Sala Unirii din cadrul Consiliului Judetean Dambovita, a avut loc ceremonia de semnare a contractului d... Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Brătianu,
nr.50, Târgoviște,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403
0800800168

Fax

004 0245611774
004 0245210299 (UIP)

adresa e-mail

secretariat@catd.ro
secretariat.uip@catd.ro(UIP)