Evenimente

În data de 10 mai 2018 a fost semnat Contractul de Servicii - ”Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița în perioada 2014 - 2020” cu Asocierea S.C. Fichtner Environment S.R.L. (lider de Asociere) – Fichtner Water&Transportation GMBH (asociat) – Romanian Soft Company S.R.L. (asociat).

Serviciile ce fac obiectul contractului menționat mai sus se împart în 4 activități:

- Activitatea 1: Sprijin pentru elaborarea Aplicației de finanțare și a tuturor documentelor suport;
- Activitatea 2: Elaborarea documentelor de atribuire pentru contractele de lucrări, servicii și furnizare echipamente, inclusiv elaborarea proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție, verificarea de către verificatori atestați, elaborarea documentațiilor pentru obținerea tuturor avizelor și a documentațiilor pentru obținerea Autorizației de construire, precum și sprijin pe parcursul procesului de achiziție;
- Activitatea 3: Organizarea a două seminarii de prezentare a Studiului de Fezabilitate, respectiv a Documentațiilor de Atribuire (workshop-uri);
- Activitatea4 : Asistență Tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, conform Legii 10/1995.

Valoarea contractului este de 26.757.817,55 lei, la care se adaugă TVA.

Perioada de execuție a serviciilor subscrise activităților nr. 1 – 3 este de minim 23 de luni de la data ordinului de începere.

Perioada de execuție a serviciilor subscrise activității nr. 4 este de la emiterea ordinului de începere până la 31.12.2023.

În conformitate cu art.7 - Executarea contractului din Contractul de prestări servicii, la data de 17.05.2018 a fost emis Ordinul de Începere .

În data de 31 mai 2017, la Sala Unirii din cadrul Consiliului Judetean Dambovita, a avut loc ceremonia de semnare a contractului de finanţare ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020”, intre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurile Europene, S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara APA Dambovita.

Proiectul, al cărui beneficiar este Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa, este cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Cu ocazia evenimentului de semnare a contractului de finanţare, în valoare totală de 27.617.334, 65 lei – inclusiv TVA, au fost evidenţiate principalele beneficii ale acestui program pentru judeţul Dâmboviţa, de care vor beneficia 51 de localităţi dâmboviţene, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA Dâmbovița, proiectul constând in creșterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane precum şi a gradului de asigurare a alimentarii cu apă potabilă a populației.

La acest eveniment au participat: ministrul delegat în Ministerul Fondurilor Europene (MFE) – Rovana Plumb, președintele Consiliului Județean Dâmbovița – Alexandru Oprea, Adrian Țuțuianu – senator, vicepreședintele CJD și președinte ADI Apă Dâmbovița – Claudia Gilia, primarul municipiului Târgoviște – Cristian Stan, directorul general al Direcției Generale a POIM – Cătălin Gheran, directorul general al SC Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița SA – Adrian Dumitru, prefectul judeţului Dâmboviţa – Antonel Jîjîie, secretarul de stat în Ministerul Mediului – Laurențiu Neculaescu, directorul general al Organismului Intermediar Pitești, Regiunea 3 Sud Muntenia – Petruța Baron, vicepreședintele Consiliului Județean – Alin Manole, parlamentarii: Oana Vlăducă, Carmen Holban, Corneliu Ştefan, Dumitru Lupescu, reprezentanți ai SC Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița SA, primarii celor 51 de unități administrativ-teritoriale care au în derulare proiecte pe POIM, precum şi reprezentanţi ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA Dâmbovița.

În data de 06 Februarie 2017 s-a semnat Contractul de Finantare - "Fazarea Proiectului - Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dâmboviţa" - POIM 2014-2020.

Proiectul, al cărui beneficiar este Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa, este cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Informatii de interes

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Anunt 3 CL6 Anunt 3 - CL6 - 24.11.2020 Mai mult...
Anunt 3 CL3 Anunt 3 - CL3 - 24.11.2020 Mai mult...
Anunt 3 CL2 Anunt 3 - CL2 - 24.11.2020 Mai mult...
Anunt 3 CL1 Anunt 3 - CL1 - 24.11.2020 Mai mult...
Anunt 25.06.2020 Anunt public 2 POIM 25.06.2020 – „Realizare stație de tratare Valea Lungă” Mai mult...
Anunt 22.06.2020 Anunt public 1 POIM 22.06.2020 – „Realizare stație de tratare Valea Lungă” Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Brătianu,
nr.50, Târgoviște,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403
0800800168

Fax

004 0245611774
004 0245210299 (UIP)

adresa e-mail

secretariat@catd.ro
secretariat.uip@catd.ro(UIP)