În data de 10 mai 2018 a fost semnat Contractul de Servicii - ”Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița în perioada 2014 - 2020” cu Asocierea S.C. Fichtner Environment S.R.L. (lider de Asociere) – Fichtner Water&Transportation GMBH (asociat) – Romanian Soft Company S.R.L. (asociat).

Serviciile ce fac obiectul contractului menționat mai sus se împart în 4 activități:

- Activitatea 1: Sprijin pentru elaborarea Aplicației de finanțare și a tuturor documentelor suport;
- Activitatea 2: Elaborarea documentelor de atribuire pentru contractele de lucrări, servicii și furnizare echipamente, inclusiv elaborarea proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție, verificarea de către verificatori atestați, elaborarea documentațiilor pentru obținerea tuturor avizelor și a documentațiilor pentru obținerea Autorizației de construire, precum și sprijin pe parcursul procesului de achiziție;
- Activitatea 3: Organizarea a două seminarii de prezentare a Studiului de Fezabilitate, respectiv a Documentațiilor de Atribuire (workshop-uri);
- Activitatea4 : Asistență Tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, conform Legii 10/1995.

Valoarea contractului este de 26.757.817,55 lei, la care se adaugă TVA.

Perioada de execuție a serviciilor subscrise activităților nr. 1 – 3 este de minim 23 de luni de la data ordinului de începere.

Perioada de execuție a serviciilor subscrise activității nr. 4 este de la emiterea ordinului de începere până la 31.12.2023.

În conformitate cu art.7 - Executarea contractului din Contractul de prestări servicii, la data de 17.05.2018 a fost emis Ordinul de Începere .

Informatii de interes

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Comunicat de presa - Finalizarea Proiectului „Fazarea proiectului «Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județu... Mai mult...
Comunicat de presa - Stadiul implementării Proiectului „Fazarea proiectului «Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată... Mai mult...
Comunicat de presa - Recepția finală la contractul „Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni” Mai mult...
Comunicat de presa - Finalizarea execuției lucrărilor la contractul „Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Găești și Titu” Mai mult...
Semnare contract În data de 10 mai 2018 a fost semnat Contractul de Servicii - ”Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentații... Mai mult...
Comunicat de presa COMUNICAT DE PRESA referitor la finalizarea execuției lucrărilor la contractul „Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana... Mai mult...
Semnare contract În data de 31 mai 2017, la Sala Unirii din cadrul Consiliului Judetean Dambovita, a avut loc ceremonia de semnare a contractului d... Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Brătianu,
nr.50, Târgoviște,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403
0800800168

Fax

004 0245611774
004 0245210299 (UIP)

adresa e-mail

secretariat@catd.ro
secretariat.uip@catd.ro(UIP)