CL 10 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu - LOT II - Date generale

Proiectul ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu” a fost împărțit în doua loturi: LOT I și LOT II.

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat pe data de 11 Martie 2015 Acordul Contractual pentru ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu” - LOT II, cu o valoare contractuală de 14.862.497,17 lei fără TVA. Contractul a fost atribuit, în urma licitaţiei deschise, Asocierii de firme formată din SC GRUP 4 INSTALATII SA Cluj Napoca (lider de asociere) și S.C. CONIZ ROMARG S.R.L. Pitești și se va desfășura pe o perioadă de 12 luni.

  • Nr. Acordului Contractual: 8400
  • Data Acordului Contractual: 11.03.2015
  • Preţul total: 14.862.497,17 lei fără TVA
  • Valoare fazata: 8.253.640,40 lei fără TVA
  • Data de începere: 22.04.2015
  • Perioada de execuţie: 12 luni
  • Perioada de notificare a defectelor: 12 luni
  • Data programată pentru finalizare: 22.04.2016

Stadiu de implementare

CL 10 - Stadiu de implementare
  • Progres fizic: 100 %
  • S-a semnat Procesul Verbal de Receptie Finala.

Indicatori

CL 10 - Indicatori
Nr. crt Lucrări UM Cantitate Capacitate
1 Obiectul 4: Extindere rețea de canalizare prin vacuum m 10.990 -
2 Obiectul 5: Stații de vacuum buc 2 -