CS3 – "Verificarea Proiectelor de către verificatori autorizați" - Date generale

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat pe data 09.05.2011 Contractul de prestări servicii nr. 9800 pentru ”Verificarea proiectelor de către verificatori autorizați”, cu o valoare contractuală de 810.356,24 lei fără TVA. Contractul a fost atribuit S.C. Tahal Consulting Engineers Ltd. Tel Aviv – Sucursala București.

 • Nr. Acordului Contractual: 9800
 • Data Acordului Contractual: 09.05.2011
 • Valoare fazata: 101.704,78 lei fără TVA
 • Data de începere: 16.05.2011
 • Perioada desfasurarii contractului: 36 de luni
 • Data programată pentru finalizare: 16.05.2014
 • Extensia de timp: 31.12.2017
Descrierea Contractului CS3 – ”Verificarea Proiectelor de către verificatori autorizați”

În cadrul contractului de prestări servicii, S.C. Tahal Consulting Engineers Ltd. Tel Aviv – Sucursala București va acționa în calitate de Verificator tehnic de proiecte pentru toate Contractele de Lucrări din cadrul Proiectului "Fazarea Proiectului - Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița”, contracte ce fac referire la sistemul de alimentare cu apă și canalizare din aglomerările: Târgoviște, Moreni, Fieni, Găești, Pucioasa și Titu.

Proiectele vor fi verificate conform legislației din România, iar firma menționată mai sus va furniza personal autorizat/atestat pe specialități, conform cerințelor Proiectului.

  Obiectivele specifice ale Contractului constau în:
 • Verificarea proiectelor pentru obținerea autorizațiilor de construire
 • Verificarea proiectelor tehnice, caietelor de sarcini, breviarelor de calcul, memoriilor tehnice, detaliilor de execuție, programelor de control și, după caz, a dispozițiilor de șantier.

Contractul este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Fondului de Coeziune din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, și este parte integrantă din Proiectul "Fazarea Proiectului - Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița”.

Stadiul de implementare

Prestatorul a implementat documentația tehnică - Detalii de execuție și Dispoziții de șantier, pentru Contractele de Lucrări tip FIDIC Roșu, enumerate după cum urmează:

Cod Descriere
CL 9 Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Găești
CL 10 Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu

De asemenea, Prestatorul a implementat verificarea proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție pentru Contractele de Lucrări tip FIDIC Galben, astfel:

Cod Descriere
CL 4 Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni
CL 8 Lucrări la sursele de apă și Stațiile de Epurare Găești și Titu


- Contractul a fost finalizat.