CS1 – Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului inclusiv Asistența Tehnică a Proiectantului și pentru Supervizarea Lucrărilor pentru Proiectul "Fazarea Proiectului - Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița"
 • Contractul de Servicii nr. 4898 din data de 24.02.2011, a fost încheiat între S.C. Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. și asocierea dintre
  S.C. Fichtner Environment SRL – lider, S.C. Interdevelopment SRL – asociat, Fichtner Water & Transportation GmbH – asociat, SC Unix SRL, reprezentat de SC Fichtner Environment SRL.
 • Valoarea fazata: 4.514.711,40 lei fără TVA
 • Obiectul Contractului îl constituie sevicii de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului inclusiv Asistența Tehnică a Proiectantului și pentru Supervizarea Lucrărilor pentru Proiectul "Fazarea Proiectului - Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița".
 • Contractul mai are în desfășurare următoarele Activități specifice:

  • A2: Suport în Managementul Proiectului
  • A6: Întocmirea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de furnizare
  • A9: Campanie de publicitate şi promovare a Proiectului
  • A12: Asistenţa tehnică de proiectare pentru execuţia contractelor de Lucrări tip FIDIC Roşu
  • A13: Supervizarea Contractelor de Lucrări
 • Durata contractului iniţial este de 42 de luni începând de la data prevăzută în Ordinul Administrativ de Începere emis de Autoritatea Contractantă în data de 15.03.2011.
 • Extensia de timp: 31.12.2017