CL 10 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu - LOT I - Date generale

Proiectul ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu” a fost împărțit în doua loturi: LOT I și LOT II.

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat pe data de 25 Februarie 2015 Acordul Contractual pentru ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu” - LOT I, cu o valoare contractuală de 7.105.671,39 lei fără TVA. Contractul a fost atribuit, în urma licitaţiei deschise, firmei S.C. ROTARY CONSTRUCȚII S.R.L. București și se va desfășura pe o perioadă de 12 luni.

  • Nr. Acordului Contractual: 6947
  • Data Acordului Contractual: 25.02.2015
  • Preţul total: 7.105.671,39 lei fără TVA
  • Valoare fazata: 3.617.875,24 lei fără TVA
  • Data de începere: 07.04.2015
  • Perioada de execuţie: 12 luni
  • Perioada de notificare a defectelor: 12 luni
  • Data programată pentru finalizare: 07.04.2016

Stadiu de implementare

CL 10 - Stadiu de implementare
  • Progres fizic: 100 %
  • S-a semnat Procesul Verbal de Receptie Finala

Indicatori

CL 10 - Indicatori
Nr. crt Lucrări UM Cantitate Capacitate
1 Obiectul 1: Alimentare cu apă m 6.360 -
2 Obiectul 2: Extindere canalizare gravitațională m 2.820 -
3 Obiectul 3: Extindere stații de pompare apă uzată buc 2 -