CL 10 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu - LOT I - Date generale

Proiectul ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu” a fost împărțit în doua loturi: LOT I și LOT II.

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat pe data de 25 Februarie 2015 Acordul Contractual pentru ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu” - LOT I, cu o valoare contractuală de 7.105.671,39 lei fără TVA. Contractul a fost atribuit, în urma licitaţiei deschise, firmei S.C. ROTARY CONSTRUCȚII S.R.L. București și se va desfășura pe o perioadă de 12 luni.

 • Nr. Acordului Contractual: 6947
 • Data Acordului Contractual: 25.02.2015
 • Preţul total: 7.105.671,39 lei fără TVA
 • Valoare fazata: 3.617.875,24 lei fără TVA
 • Data de începere: 07.04.2015
 • Perioada de execuţie: 12 luni
 • Perioada de notificare a defectelor: 12 luni
 • Data programată pentru finalizare: 07.04.2016

Stadiu de implementare

CL 10 - Stadiu de implementare
 • Progres fizic: 100 %
 • S-a semnat Procesul Verbal de Receptie Finala

Indicatori

CL 10 - Indicatori
Nr. crt Lucrări UM Cantitate Capacitate
1 Obiectul 1: Alimentare cu apă m 6.360 -
2 Obiectul 2: Extindere canalizare gravitațională m 2.820 -
3 Obiectul 3: Extindere stații de pompare apă uzată buc 2 -

Informatii de interes

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Anunt 3 CL6 Anunt 3 - CL6 - 24.11.2020 Mai mult...
Anunt 3 CL3 Anunt 3 - CL3 - 24.11.2020 Mai mult...
Anunt 3 CL2 Anunt 3 - CL2 - 24.11.2020 Mai mult...
Anunt 3 CL1 Anunt 3 - CL1 - 24.11.2020 Mai mult...
Anunt 25.06.2020 Anunt public 2 POIM 25.06.2020 – „Realizare stație de tratare Valea Lungă” Mai mult...
Anunt 22.06.2020 Anunt public 1 POIM 22.06.2020 – „Realizare stație de tratare Valea Lungă” Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Brătianu,
nr.50, Târgoviște,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403
0800800168

Fax

004 0245611774
004 0245210299 (UIP)

adresa e-mail

secretariat@catd.ro
secretariat.uip@catd.ro(UIP)