CL 9 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Găești - Date generale

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat pe data de 22.04.2014 Acordul Contractual pentru ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Găești”, cu o valoare contractuală de 24.137.901,52 lei fără TVA. Contractul a fost atribuit firmei S.C. CONIZ ROMARG S.R.L.

  • Nr. Acordului Contractual: 11870
  • Data Acordului Contractual: 22.04.2014
  • Preţul total: 24.137.901,52 lei fără TVA
  • Valoare fazata: 926.594,15 lei fără TVA
  • Data de începere: 02.06.2014
  • Perioada de notificare a defectelor: 12 luni

Stadiu de implementare

CL 9 - Stadiu de implementare
  • Progres fizic: 100 %
  • Pentru contractul "Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Găești" s-a emis Certificat Final

Indicatori

CL 9 - Indicatori
Nr. crt Lucrări UM Cantitate Capacitate
1 Extindere rețea de canalizare gravitațională m 2210 -
2 Conducte de canalizare sub presiune m 290 -