CL 8 – Lucrări la sursele de apă și Stațiile de Epurare Găești și Titu

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat pe data de 28 Februarie 2013 Acordul Contractual pentru Proiectul "Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Găești și Titu" cu o valoare contractuală de 37.080.214,64 lei fără TVA. Contractul a fost atribuit Asocierii formată din S.C. ROTARY CONSTRUCȚII S.R.L. si S.C. COMSA S.A.

 • Nr. Acordului Contractual: 6342
 • Data Acordului Contractual: 28.02.2013
 • Preţul total: 37.080.214,64 lei fără TVA
 • Valoare fazata: 2.201.386,43 lei fără TVA
 • Data de începere: 11.04.2013
 • Perioada de execuţie: 18 luni
 • Perioada de notificare a defectelor: 12 luni, putând fi extinsă până la maxim 24 de luni.
 • Data programată pentru finalizare: 11.10.2014
 • Extensia de timp: 12.02.2017

Stadiu de implementare

CL 8 - Stadiu de implementare
 • Progres fizic: 100 %
 • Pentru contractul "Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Găești și Titu" s-a emis Certificat Final.

Indicatori

CL 8 - Indicatori
Nr. crt Lucrări UM Cantitate Capacitate
1 Reabilitare și extindere stație de epurare Găești unit 1 20400 loc.echiv.
2 Extindere stație de epurare Titu unit 1 18700 loc.echiv.