CL 7 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Pucioasa și Fieni - Date generale

Compania de Apă Târgoviște–Dâmbovița a semnat pe data de 23.03.2012 Acordul Contractual pentru ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Pucioasa și Fieni”, cu o valoare contractuală de 25.248.900,65 lei fără TVA. Contractul a fost atribuit firmei S.C. Valve International S.A. Brăila.

  • Nr. Acordului Contractual: 9724
  • Data Acordului Contractual: 23.03.2012
  • Preţul total: 25.248.900,65 lei fără TVA
  • Valoare fazata: 409.090,27 lei fără TVA
  • Data de începere: 24.04.2012
  • Perioada de notificare a defectelor: 12 luni, putând fi extinsă până la maxim 24 de luni.

Stadiu de implementare

CL 7 - Stadiu de implementare
  • Progres fizic: 100 %
  • Pentru contractul "Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Pucioasa și Fieni" s-a emis Certificat Final