CL 6 – Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni - Date generale

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat pe data de 25 Mai 2012 Acordul Contractual pentru Proiectul “Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni”, cu o valoare contractuală de 58.496.803,34 lei fără TVA. Contractul a fost atribuit Asocierii formate din STULZ - PLANAQUA GmbH – lider de asociere & S.C. MOTRIS COMPANY S.R.L. & S.C. CONSANDUAR S.R.L. & S.C. CAZAN IMPEX’93 S.R.L.

  • Nr. Acordului Contractual: 15740
  • Data Acordului Contractual: 25.05.2012
  • Preţul total: 58.496.803,34 lei fără TVA
  • Data de începere: 06.07.2012
  • Perioada de notificare a defectelor: 12 luni, putând fi extinsă până la maxim 24 de luni.

Stadiu de implementare

CL 3 - Stadiu de implementare
  • Progres fizic: 100 %
  • Pentru contractul "Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni" s-a emis Certificat Final