CL 4 – Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni - Date generale

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat pe data de 07.06.2012 Acordul Contractual pentru ”Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni”, cu o valoare contractuală de 33.447.269,89 lei fără TVA. Contractul a fost atribuit Asocierii formate din CONTRACT INGINERIA Y OBRAS S.A. – lider de asociere & FASE ESTUDOS E PROJECTOS S.A. & S.C. CONFORT DÂMBOVIȚA S.A. și se va desfășura pe o perioadă de 21 de luni.

 • Nr. Acordului Contractual: 16622
 • Data Acordului Contractual: 07.06.2012
 • Preţul total: 33.447.269,89 lei fără TVA
 • Valoare fazata: 9.430.010,43 lei fără TVA
 • Data de începere: 09.07.2012
 • Perioada de execuţie: 21 de luni
 • Perioada de notificare a defectelor: 12 luni, putând fi extinsă până la maxim 24 de luni.
 • Data initiala programată pentru finalizare: 09.04.2014
 • Extensia de timp: 31.07.2017

Stadiu de implementare

CL 4 - Stadiu de implementare
 • Progres fizic: 100 %
 • S-a emis Certificat de Receptie Finala.

Indicatori

CL 4 - Indicatori
Nr. crt Lucrări UM Cantitate Capacitate
1. Reabilitare rezervoare Bana, 2x2500 mc și stație de clorinare global 2+1
2. Reabilitare și extindere stație de epurare Moreni unit 1

Informatii de interes

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Anunt 3 CL6 Anunt 3 - CL6 - 24.11.2020 Mai mult...
Anunt 3 CL3 Anunt 3 - CL3 - 24.11.2020 Mai mult...
Anunt 3 CL2 Anunt 3 - CL2 - 24.11.2020 Mai mult...
Anunt 3 CL1 Anunt 3 - CL1 - 24.11.2020 Mai mult...
Anunt 25.06.2020 Anunt public 2 POIM 25.06.2020 – „Realizare stație de tratare Valea Lungă” Mai mult...
Anunt 22.06.2020 Anunt public 1 POIM 22.06.2020 – „Realizare stație de tratare Valea Lungă” Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Brătianu,
nr.50, Târgoviște,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403
0800800168

Fax

004 0245611774
004 0245210299 (UIP)

adresa e-mail

secretariat@catd.ro
secretariat.uip@catd.ro(UIP)