CL 3 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Târgoviște - Date generale

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat pe data de 09.03.2012 Acordul Contractual pentru ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Târgoviște”, cu o valoare contractuală de 23.096.145,30 lei fără TVA. Contractul a fost atribuit Asocierii formată din S.C. Proms Concept Group S.R.L., S.C. Grossman Engineering Grup S.R.L. si S.C. Complis S.A.

  • Nr. Acordului Contractual: 8064
  • Data Acordului Contractual: 09.03.2012
  • Preţul total: 23.096.145,30 lei fără TVA
  • Valoare fazata: 2.262.472,14 lei fără TVA
  • Data de începere: 19.04.2012
  • Perioada de notificare a defectelor: 12 luni, putând fi extinsă până la maxim 24 de luni.

Stadiu de implementare

CL 3 - Stadiu de implementare
  • Progres fizic: 100 %
  • S-a emis Certificat de Receptie Finala.

Indicatori

CL 3 - Indicatori
Nr. crt Lucrări UM Cantitate Capacitate
1 Reabilitare rețea de apă de joasă presiune m 1900 -
2 Reabilitare rețea de apă de înaltă presiune m 4170 -
3 Reabilitare rețea de canalizare m 120 -