Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița în perioada 2014-2020
 • În data de 31.05.2017 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 71 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene având ca obiect ”Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița în perioada 2014 - 2020”, cu o valoare de 27.617.334,65 lei.
  Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. prin intermediul unei firme de consultanță a elaborat documentația de atribuire pentru realizarea obiectivelor din Contractul de finanțare nr. 71.
  Documentația de atribuire a putut fi accesată online în SEAP.

 • În data de 10 mai 2018 a fost semnat Contractul de Servicii ”Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița în perioada 2014 - 2020” cu Asocierea S.C. Fichtner Environment S.R.L. (lider de Asociere) – Fichtner Water&Transportation GMBH (asociat) – Romanian Soft Company S.R.L. (asociat) , în calitate de Prestator pentru serviciile prevăzute în caietul de sarcini și ofertă. În data de 15.07.2019 a fost încheiat actul adițional nr. 3 la contractul de servicii prin care liderul de asociere își schimbă denumirea, iar asocierea devine Asocierea S.C. TADECO CONSULTING S.R.L. ( lider de Asociere) - Fichtner Water&Transportation GMBH ( asociat) - Romanian Soft Company SRL (asociat).

  Serviciile ce fac obiectul contractului menționat mai sus se împart în 4 activități:
  - Activitatea 1: Sprijin pentru elaborarea Aplicației de finanțare și a tuturor documentelor suport;
  La data de 16.01.2019 au fost predate studiile de teren, respectiv Studiile topografice, Studiile Hidrogeologice, Studiile Geotehnice, Studiile de inundabilitate, Studiile de tratabilitate, Expertizele tehnice. Au fost aprobate Studiile Hidrogeologice, Studiile Geotehnice, Expertizele tehnice, Studiile topografice , studiile de inundabilitate, iar studiile de tratabilitate au fost aprobate în 27.06.2019.
  Conform Graficului de livrabile, Studiul de fezabilitate – versiunea preliminară a fost predat în data de 14 August 2019, iar acum se află în verificare la compartimentele de specialitate ale CATD.
  Următorul termen de predare este 16.10.2019 pentru varianta finală a Studiului de Fezabilitate.
  - Activitatea 2: Elaborarea documentelor de atribuire pentru contractele de lucrări, servicii și furnizare echipamente, inclusiv elaborarea proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție, verificarea de către verificatori atestați, elaborarea documentațiilor pentru obținerea tuturor avizelor și a documentațiilor pentru obținerea Autorizației de construire, precum și sprijin pe parcursul procesului de achiziție;
  - Activitatea 3: Organizarea a două seminarii de prezentare a Studiului de Fezabilitate, respectiv a Documentațiilor de Atribuire (workshop-uri);
  - Activitatea 4: Asistență Tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, conform Legii 10/1995.

  Valoarea contractului este de 26.757.817,55 lei, la care se adaugă TVA.
  Perioada de execuție a serviciilor subscrise activităților nr. 1 – 3 este de minim 23 de luni de la data ordinului de începere (respectiv 16.04.2020).
  În conformitate cu art.7 Executarea contractului din Contractul de prestări servicii, la data de 17.05.2018 a fost emis Ordinul de Începere.
  Perioada de execuție a serviciilor subscrise activității nr. 4 este de la emiterea ordinului de începere al activității până la 31.12.2023.

 • Conform Planului de Investiții pe termen lung , în Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020 au fost cuprinse 51 U.A.T.-uri, cu investiții estimate pentru alimentare cu apă 41.351.374 €, investiții pentru apă uzată estimate la 174.333.870 €, iar pe Furnizare echipamente, utilaje, dotări s-a estimat o valoare de 6.395.481 €, astfel încât valoarea totală estimată a proiectului este de 222.080.725 €.
"Fazarea Proiectului - Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița"
 • Proiectul „Fazarea Proiectului - Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița” face parte din Axa Prioritară nr. 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor (3.2 - Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei).
 • Cadrul legal de derulare a proiectului este Contractul de Finanțare nr. 21 din 06.02.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene (în calitate de Autoritate de Management pentru POIM) și Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița SA (în calitate de Beneficiar).
 • Valoarea Contractului de Finanțare este 30.262.226 Lei la data semnării și reprezintă 98% din valoarea eligibilă a proiectului pe care Beneficiarul are dreptul să o solicite la rambursare din Fondul de Coeziune și Bugetul de Stat.
 • Data de finalizare a Contractului este 28.02.2019.
 • Organismul de monitorizare a proiectului este Direcția Regională Infrastructură Piteşti.
 • Valoarea totală a proiectului, fara TVA, este de 33.858.714 Lei, din care valoarea eligibilă conform POIM și în conformitate cu Decizia de Aprobare C(2016)8787 final, din data de 14.12.2016 a Comisiei Europene, este de 30.879.822 lei (finanțarea nerambursabilă și contribuția financiară a membrilor ADI de la bugetele locale).


Detalii și informații suplimentare puteți obține de la:

 • sediu Unitate Implementare a Proiectului (UIP): Bd. I.C. Brătianu nr. 50
 • e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • persoana de contact: Jr. Neculaescu Ionut-Sergiu – Manager UIP
 • Tel: 004 0245614403 / int.106
 • Fax: 004 0245210299

Informatii de interes

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Anunt 3 CL6 Anunt 3 - CL6 - 24.11.2020 Mai mult...
Anunt 3 CL3 Anunt 3 - CL3 - 24.11.2020 Mai mult...
Anunt 3 CL2 Anunt 3 - CL2 - 24.11.2020 Mai mult...
Anunt 3 CL1 Anunt 3 - CL1 - 24.11.2020 Mai mult...
Anunt 25.06.2020 Anunt public 2 POIM 25.06.2020 – „Realizare stație de tratare Valea Lungă” Mai mult...
Anunt 22.06.2020 Anunt public 1 POIM 22.06.2020 – „Realizare stație de tratare Valea Lungă” Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Brătianu,
nr.50, Târgoviște,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403
0800800168

Fax

004 0245611774
004 0245210299 (UIP)

adresa e-mail

secretariat@catd.ro
secretariat.uip@catd.ro(UIP)